3. Druhy povrchů, styly a stíny

3.1. Druhy povrchů (materiály)

K realističtějšímu vzhledu výsledného povrchu může posloužit barva a/nebo volitelná textura. Podobně jako u knihovny komponent SketchUp používá knihovnu materiálů. Je možné importovat prakticky libovolnou texturu, například vzor dřevěné podlahy a aplikovat na daný povrch. Rovněž je možné importovat obraz celého objektu, například čelní pohled na budovu a nastavit tak, aby přesně pasovala na daný model.

Povrchy mají také nastavitelnou průhlednost, díky níž můžeme vytvořit materiál chovající se jako sklo.

Obrázek 4. Průhlednost vrstev. [1]

Průhlednost vrstev.

Na obrázku 4 jsou kaskádově zobrazeny jednotlivé vrstvy a nazačena jejich průhlednost.


3.2. Styly

Styl je soubor předdefinovaných nastavení týckajících se zobrazení. Ty se aplikují na model a viditelnou oblast kolem něj. Styly dodají modelu specifický vzhled.

3.2.1. Skicové hrany

SketchUp umožňuje aplikovat různé typy hran na celý model. Například ručně kreslené hrany. Opět styl pro tyto hrany můžeme vytvořit ve vhodném grafickém editoru a importovat do programu SketchUp. Výsledkem kombinace různých nastavení těchto hran je unikátní ručně kreslený vzhled celého modelu.

3.2.2. Vodoznaky

Vodoznaky umožňují umístit kresbu na pozadí či popředí při současném pokrytí celé viditelné plochy. S jejich pomocí je tedy možné efektivně vytvořit oblohu a zemi. Například vodoznak simulující papírovou texturu na pozadí modelu. Jsou využitelné například i pro umístění loga na model.

3.3. Stíny

SketchUp umožňuje vrhat stíny tak, jako kdyby byl model umístěn ve skutečném prostředí. Stíny je možné nastavit podle určité doby a podle virtuálního umístění modelu na Zemi. Například předvolené nastavení v programu je 10 hodin a 20 minut ráno, dne 10. prosince, ve městě Boulder, ve státě Colorado. Stíny je vhodné nastavit pro lepší vnímání hloubky objektu a jeho realističtější vzhled. [1]

V programu SketchUp je možné nastavit dva druhy stínů a to stíny vržené na rovinu představující zemi (méně náročné na vykreslení) a stíny vržené na samotné objekty (náročnější na vykreslení). Viz obrázky 5 a 6.

Obrázek 5. Vržené stíny. [1]

Vržené stíny

Vlevo jsou nastaveny stíny vržené na zemi a vpravo stíny vržené na objekty


Obrázek 6. Transparentnost a stíny. [1]

Transparentnost a stíny

Plochy s průhledností 70% a nižší jsou považovány za transparentní a nevrhají stíny. S průhledností nad 70% stíny vrhají. Transparentní povrchy nemohou být ve stínu jiných komponent.