6. Závěr práce

V práci se podařilo importovat data z formátu shapefile do databáze postGIS, dále tyto data vizualizovat v softwaru OpenJUMP. V průběhu práce jsem se seznámil alespoň trochu s tím, jak fungují databáze, s nekomerčním databázovým produktem PostrgeSQL a jeho nadstavbou PostGIS, která umožňuje práci s prostorovými daty a také s programem OpenJump a některými jeho odlišnostmi od komerčního produktu ArcGIS. Dále jsem se seznámil s jazykem PL/SQL a s jazykem PL/pgSQL. Podle zjištěných informací věřím, že převod kódu z PL/SQL do PL/pgSQL nebude pro zkušenější osobu mající více praxe s těmito aplikacemi problémem a že tyto algoritmy, které fungovali v PL/SQL budou fungovat i v PL/pgSQL. Získané informace a znalosti o nekomerčních alternativách v GIS v průběhu tvorby této práce hodnotím jako velice užitečné. Myslím si, že tato práce může sloužit i jako dobrý návod jak se vypořádat s počátečními potíži při nastavení databáze a základní prací s ní.