Reaktivní datové struktury

Roman Rychtera


Obsah

1. Geografické informační Systémy
1.1. Výhody GIS
1.2. Problémy GIS
1.3. Požadavky na datový model pro GIS
2. Úvod do reaktivních datových struktur
3. Přehled prostorových datových struktur
3.1. Geometrické datové struktury
3.1.1. R-strom
3.2. Topologické datové struktury
3.3. Struktury s úrovněmi detailů
3.3.1. Strip strom
3.3.2. Arc strom
3.3.3. Multi-měřítkový liniový strom
3.3.4. Flintstones
4. Reaktivní strom rozdělující binární prostor
4.1. BSP-strom a některé jeho variace
4.1.1. Původní BSP-strom
4.1.2. Objektový BPS-strom
4.1.3. Multi-objektový BSP-strom
4.2. Základní prostorové operace
4.2.1. Získání informací o objektu
4.2.2. Obdélníkový výběr
4.3. Úrovně detailů
5. Binární liniově-generalizační strom
5.1. Liniová generalizace
5.2. BLG-strom
6. Reaktivní strom
6.1. Vlastnosti reaktivního stromu
6.1.1. Hodnoty důležitosti
6.2. Seznámení s reaktivním stromem
6.3. Definování vlastností
6.3.1. Geometrické hledání s úrovněmi detailů
6.4. Algoritmy vkládání a mazání
6.4.1. Vkládání položek
6.4.2. Mazání položek
6.5. Podpora pro další generalizační techniky
6.6. Alternativní reaktivní strom
6.7. Diskuse
7. Závěr
Použité zdroje

Abstrakt

Tato práce se zabývá reaktivními datovými strukturami. Jejím účelem je přiblížit problematiku reaktivních datových struktur českému publiku. Jedná se převážně o překlad a výtah z práce [1], kterou publikoval Petrus Johannes Maria van Oosterom v roce 1994. Struktura kapitol a jejich členění zpravidla odpovídají zmíněné publikaci.