8. Závěr

Program Google SketchUp byl v mém případě první software umožňující 3D modelování, se kterým jsem se seznámil. Můj pohled na Google SketchUp by tedy neměl být příliš ovlivněn znalostmi jiných 3D modelovacích softwarů, byť jsem v dnešní době vyzkoušel software Rhinoceros 4 a 3DS MAX 9. Koncept programu Google SketchUp se mi velice líbí a funkce umožňující export modelu do Google Earth a funkce pro import existujícího terénu z něj tvoří využitelný software pro geomatiky. Bohužel jsme se setkali s určitými problémy týkající se importu měřených dat. Blíže jsou tyto problémy popsány v [4].