Velký Ostrý

Nápadný dvojvrcholový suk Ostrého dosahuje 1293 m n.m. a nachází se na státní hranici s Německem. [2] Skládá se z nižšího německého Kleiner Osser (1 266 m n. m.) a vyššího hraničního vrcholu Velký Ostrý (1 293 m n. m.). Nejvyšší skála je na německé straně, takže na našem území je nejvyšší bod 1 280 m n. m. Je součástí úzkého svorového hřbetu s četnými tvary periglaciálního zvětrávání, jako jsou skály a suťové proudy. Oba vrcholy tvoří výraznou krajinnou dominantu, svým tvarem (zejména od východu) si vysloužily přízvisko „Prsa Matky boží“.


Vymezení formy Sklony svahů Orientace Svahů Nadmořská výška Profily Přelet

Ostry

Mapa nadmořských výšek s hypsometrickou stupnicí.


[1] http://www.turistik.cz/cs/pruvodce/cil/ostry/detail/

[2] http://www.sumavanet.cz/zeleznaruda/fr.asp?tab=snet&id=1484

[3] http://www.tisicovky.cz/cs/hory/sumava/ostry-hlv70/